Stresshantering

Stresshantering kan hjälpa dig att återfå balansen i ditt liv.
När kraven, pressen, förväntningarna och utmaningarna i livet blir för stor press, kan detta leda till stress. Stress är kroppens försvar på dessa reaktioner. Kortvarig, positiv stress kan höja koncentrationsförmågan och motivationen. Men när stressen utvecklas till något långvarig som inte avtar kan det i förlängningen leda till sömnproblem, utbrändhet och ett flertal andra symptom. När man får tillgång till stresshanterings-
verktyg kan man bli mer medveten om kroppens varningssignaler och därigenom agera därefter. Att stress kan vara svårt att hantera är inget ovanligt,
vi är alla olika och reagerar olika på intryck.

När man inte mår bra, finns där en orsak och vi kikar på hur just du kan komma i kontakt och förändra eller förbättra din respons till stress. Vid första mötet, som varar ca 60 minuter, träffas vi och vi kikar på förhållningssätt till stressen i vardagen. Du får med dig olika verktyg som du kan ta dig an, vi pratar om hur man kan förbättra stressen med avslappningsövningar och kost. Det kan även vara skönt att få prata med någon som kan relatera till dina symptom.

Ring