Anette heter jag och jobbar som näringsterapeut, yogalärare och stresshanteringskonsult. Jag jobbar på funktionsmedicinska kliniken 2HEAL som näringsterapeut deltid och resten av tiden som yogalärare. Inom Naturopatisk Näringsterapi ser man kroppen som en helhet och inte varje organ individuellt, om en del inte fungerar optimalt så kommer det att påverka de andra delarna.  Inom näringsterapin precis som funktionsmedicinen letar man efter symptomens grundorsak. Man vill inte kortsiktigt släcka eldar utan istället hitta grundorsaken till varför symptomen uppkommit. Oftast när det gäller hälsa är det inte bara kosten och näringsämnen som spelar roll, utan det kan vara tex: livsstil, stress, vikt och hormoner, därför är det viktigt att se kroppen som helhet.
Vill du boka in mig kan du göra det direkt här:
Näringsmedicin och Coaching   Yoga & Stresshantering.            

 

IBS

Irritabel tarm (IBS) är ett vanligt, långvarigt tillstånd i matsmältningssystemet. Symtom kan vara magkramper, uppblåsthet, diarré och/eller förstoppning. Tillståndet sägs vara livslångt, symtomen kan förändras med tiden. Med rätt strategier kan IBS hanteras framgångsrikt, med rätt vetenskap om hur matsmältningssystem fungerar, vad som kan lindra och bygga upp kan man bli av med sin IBS.

Post Covid

Postcovid är ett efterföljande hälsotillstånd utan infektion, till skillnad från en pågående infektion som också kan vara långvarig. En covid-19-infektion läker vanligen inom några dagar eller veckor, men den kan även pågå under längre tid. Symtom som kvarstår efter infektionen, eller nya symtom som uppstår senare till följd av infektionen, kallas för postcovid. De flesta symtom avtar successivt, men vissa personer kan drabbas av långvariga och ibland allvarliga symtom. De kan behöva både utredning, behandling och rehabilitering.

Mental Hälsa

Psykiskohälsa är en allmän term för en grupp sjukdomar och symtom som kan påverka en persons tänkande, uppfattningar, humör eller beteende. Psykiskohälsa kan göra det svårt för någon att klara av arbetet, relationer och andra krav. Sambandet mellan stress och psykisk ohälsa är komplext, men det är väl känt att stress kan förvärra ens psykiska ohälsa. Det finns mycket som man själv kan göra för sin psykiska ohälsa i relation till kost, stress och livsstil.

Perimenopause & klimakteriet

Kvinnor i 40- och 50-årsåldern är hungriga efter information om ett annat sätt att göra saker när det kommer till deras hälsa. Är det tillrådligt att ta hormoner under perimenopaus eller klimakteriet? Vilken sort? Bioidentiskt eller syntetiskt? Vad en kvinna bör tänka på innan hon tar hormoner. Vad är skillnaden mellan bioidentiska och syntetiska hormoner.

Ring