Meditation

Meditation är ett sätt att stilla sinnet, att få vara i nuet. Meditation kan hjälpa dig slappna av och även påverka hur du möter stress i vardagen. Här får du verktyg  att ta de första steget att att sitta i meditation och vi tar bort de förutfattade meningarna om vad meditation är, meditation är för alla! 

Fler och fler mediterar i vårt västerländska samhälle, kanske för att det är mycket forskat på och bevisar att meditation har enormt stora fördelar för hälsan. Dr Herbert Benson, professor vid Harvard Medical School i USA, ledde för ett par år sedan en vetenskaplig studie som visade att personer som har en regelbunden, varaktig och stabil meditations- och djupavslappnings-praktik som yoga och meditation, hade långt många fler så kallade ”disease fighting genes” som var aktiva i deras kroppar, än de som inte mediterade. Dvs de hade fler aktiva sjukdomsfajtande gener än den som inte mediterar. Kom och sitt i stillhet och meditera, du får meditations material med dig hem, ett kompendie och några meditationer att lyssna på för att komma igång.

Håll även utkik för meditationskvällar under hälsohuset i Alnarp, (under kurser) där vi ses i grupp, mediterar och går igenom flera meditations tekniker.

Ring