Näringsterapi

 

En utbildad näringsterapeut har studerat biokemi, nutrition samt vitamin- och mineralterapi. Man tillämpar kunskaper om hur kosten, vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer, fettsyror, antioxidanter m.m. påverkar kroppens anatomi, fysiologi och biokemiska funktioner.

En näringsterapeut kartlägger och analyserar ditt förhållningssätt till mat, stress, motion, sömn och allmän trivsel. Din nuvarande fysiska och emotionella status ligger till grund för hur vi utformar en plan som passar just dig. Skriftligen får du en mängd konkreta råd till förändring och tips till mat som är individuellt anpassade så att planen är möjlig att genomföra.

 

 

HÄR BEHANDLAS BLAND ANNAT:

 • Mage- tarmbesvär
 • IBS
 • Stress
 • Utmattningsymptom
 • Nedsatt immunförsvar
 • Rocacea
 • Eksem
 • Sömnsvårigheter
 • PMS och klimakteriebesvär
 • Migrän
 • Viktproblem
 • Ångest och oro
 • Muskel- och ledproblem
 • Låg energi

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

 

Vi har ett personligt möte och träffas på kliniken, eller om du bor långt från min verksamhet som ligger i Lomma, Skåne, så ses vi över Skype. Jag gör en hälsoutvärdering som innebär att du får fylla i en matdagbok under ett par dagar innan vi ses. Tillsammans går vi sedan igenom ett frågeformulär som är mitt viktigaste verktyg för att utvärdera eventuella närings-brister och funktions-nedsättningar i kroppen. Detta är det underlag som störredelen av behandlingen baseras på. Vi går igenom dina symptom eller vikt, därefter sätter vi realistiska mål och vi lägger upp en plan tillsammans. Det är viktigt att det känns rätt annars är det svårt att hålla kontinuitet i planen.

Har du mycket stress i ditt liv så går vi även igenom hur du kan förhålla dig till 
denna på ett bra sätt. Jag ger dig verktyg och individuella övningar för att få
stressen hanterlig. Du kan även boka tid för stresshantering.

Näringsmedicin fyller på olika näringsdepåer och skapar möjlighet för kroppen att arbeta optimalt och stödjer dina organ. Den hjälper kroppen att självläka.

 

VIKTIG INFORMATION:

Näringsmedicinen hör till kategorin komplementärmedicin. Detta innebär att den utgör ett komplement till den offentliga sjukvården. Enligt lag får man inom komplementärmedicinen inte behandla gravida kvinnor, barn under 8 år samt sjukdomar som epilepsi, cancer och diabetes.

 

 

 

För personer under 18 år krävs målsmans godkännande för bokning av rådgivning. Målsman är även ansvarig gällande den omyndiges bokningar och betalningar.


Sekretess enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531 8§) gäller tystnadsplikt för all per­sonal inom området, vilket även omfattar all verksamhet på Lommahälsan.

Ring